Vytlačiť

Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Kód TML

TML_9130_263

Dátum monitoringu

29.7.2015

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

50 229,78 m2

JPRL

632 D

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 5,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 95,00

Pokryvnosť etáže

E3

95,00

E2

0,00


E1

1,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

410 , 500

Sklon (%)

50,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou - "lúpanie kôry";


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

40,00

55,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

60,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

10,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Stredná 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
mrvica lesná 0 menej ako 1%
Alliaria officinalis (syn.) 0 menej ako 1%
kopytník európsky 0 menej ako 1%
ostrica chlpatá 0 menej ako 1%
mednicka jednokvetá 0 menej ako 1%
zvoncek prhlavolistý 0 menej ako 1%
Asperula odorata (syn.) 0 menej ako 1%
bažanka trváca 1-10 menej ako 1%
plamienok plotný 0 menej ako 1%
fialka Rivinova 1-10 menej ako 1%
brectan popínavý 1-10 menej ako 1%
topol osikový E1 0,10
javor mliecny E1 0,10
dub cerový E1 0,10
cerešna vtácia E1 0,10
buk lesný E1 0,50
jasen štíhly E1 0,50
topol osikový E3 0,10
Ulmus montana (syn.) E3 0,10
javor mliecny E3 0,10

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy