Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_031

Dátum monitoringu

28.7.2015

Meno mapovateľa

Hatala Norbert


Výmera TML

111 632,02 m2

JPRL

660

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 50,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

0,00


E1

1,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

440 , 660

Sklon (%)

55,00

Expozícia

SZ

 

Poznámky

I02 - problémové pôvodné druhy - drevokaznými hubami napadnuté výmladkové "hlavové" buky;


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

80,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

20,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

80,00

100,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

15,00

100,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

3,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

80,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

20,00

2 - Stredne zhoršený

30,00

3 - Výrazne zhoršený

30,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I02 - problémové pôvodné druhy Vysoká 50,00 V-/B-
K01.01 - erózia Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E3 90,00
smrekovec opadavý E3 nepôvodné 0,50
borovica lesná E3 nepôvodné 0,10
jarabina mukynová E3 0,10
buk lesný E2 0,10
buk lesný E1 3,00
dub cerový E1 0,10
javor polný E1 0,10
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 0,10
hruška obycajná E1 0,10
Asperula odorata (syn.) 1-10 menej ako 1%
Cephalanthera alba (syn.) 1-10 menej ako 1%
zvoncek prhlavolistý 0 menej ako 1%
lipnica hájna 0 menej ako 1%
veronika obycajná 0 menej ako 1%
mrvica lesná 0 menej ako 1%
Cynanchum vincetoxicum (syn.) 0 menej ako 1%
bažanka trváca 1-10 menej ako 1%
divozel švábový 0 menej ako 1%
javor horský E1 0,10

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy