Vytlačiť

Panónsko-balkánske cerové lesy

Panónsko-balkánske cerové lesy


Kód TML

TML_91M0_177

Dátum monitoringu

1.7.2015

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

19 579,58 m2

JPRL

65

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské 45,00
Ls3.4 - Dubovo-cerové lesy 55,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

3,00


E1

60,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

270 , 320

Sklon (%)

60,00

Expozícia

Z

 

Poznámky

Zmena biotopu z TML_91g0_054 na 91m0 a presun do JPRL 65 LHC Rimavské Brezovo. V okolí je výskyt len Ls2.1.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

1,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

1,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

60,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

40,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

80,00

100,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

2,00

100,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

20,00

Z nich invázne

1,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

95,00

1 - Mierne zhoršený

5,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 100,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Stredná 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
lipnica hájna 501+ nad 25%
buk lesný E3 0,50
netýkavka malokvetá invázne 1-10 menej ako 1%
hrab obycajný E3 3,00
hviezdnik rocný invázne 0 menej ako 1%
Quercus petraea agg. E3 35,00
agát biely E1 invázne 1,00
dub cerový E3 45,00
buk lesný E1 0,50
pakost smradlavý 0 menej ako 1%
orech královský E1 nepôvodné 0,50
krížavka jarná 11-500 menej ako 1%
ruža šípová E1 0,50
veronika lekárska 11-500 menej ako 1%
cerešna vtácia E1 0,10
fialka srstnatá 1-10 menej ako 1%
bršlen európsky E1 0,50
lipkavec marinkový 0 menej ako 1%
hrab obycajný E1 1,00
hviezdica velkokvetá 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy