Vytlačiť

Panónsko-balkánske cerové lesy

Panónsko-balkánske cerové lesy


Kód TML

TML_91M0_016

Dátum monitoringu

23.7.2015

Meno mapovateľa

Lukoťka Ján


Výmera TML

114 550,63 m2

JPRL

41

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls3.4 - Dubovo-cerové lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

85,00

E2

0,50


E1

75,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

210 , 240

Sklon (%)

25,00

Expozícia

V

 

Poznámky

rubus sp.= rubus fruticosus


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

1,00

Stav

Dobrý

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

90,00

110,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

12,00

Z nich invázne

0,10

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

60,00

2 - Stredne zhoršený

40,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 50,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Ťažbovo-obnovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Stredná 100,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Stredná 40,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 30,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
lipa malolistá E2 0,50
reznacka lalocnatá 1-10 medzi 1% a 25%
dub letný E1 0,50
javor polný E2 0,50
Rubus sp. 1-10 menej ako 1%
baza cierna E1 1,00
lieska obycajná E2 0,50
Euphorbia cyparissias (syn.) 1-10 menej ako 1%
Crataegus oxyacantha (syn.) E1 1,00
zob vtácí E2 0,50
smlz kroviskový nepôvodné 0 menej ako 1%
drien obycajný E1 1,00
drien obycajný E2 0,50
plamienok plotný 1-10 menej ako 1%
slivka trnková E1 1,00
fialka podivuhodná 1-10 medzi 1% a 25%
Ribes sp. E1 0,50
cermel lúcny 0 menej ako 1%
kalina obycajná E1 0,50
Festuca sp. 1-10 menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy