Vytlačiť

prilbica tuhá moravská

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Horské kosné lúky

Popis

druh má širokú amplitúdu, lúky, pasienky, kroviny, okraje lesa

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 100,00 V+/B+
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 10,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Plocha je prepásaná jalovicami, miestami sa šíria buriny (Lappa, Cirsium, Urtica dioica, Carduus), nemá to vplyv na populáciu A.F.m.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

130 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

18 000

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

40,00


Kvetnaté rastliny

60,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

160 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

10,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy