Vytlačiť

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos

Kód TML

TML_3240_002 (21 647,08 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

11.6.2015

Meno mapovateľa

Juříček Michal


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br1 - Štrkové lavice bez vegetácie 10,00
Br4 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos 70,00
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

20,00

E2

60,00


E1

30,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy Stredná 100,00 V+/B+
K02 - biologické procesy Stredná 100,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

100,00 % 0,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Rozsáhlý aktivní říční štěrkový náplav na levém břehu Váhu. Nejblíže toku je náplav zcela bez vegetace (cca 5-10m), dále v pásu 15-20 m se hojně vyvýjí křovitá vegetace se Salix eleagnos, na níž navazuje mozaika obnaženého povrchu bez vegetace, s vegetací svazu Phalaridion arundinaceae (poměrně ruderalizovaná) a částečně porosty Salix eleagnos. Nejdále od břehu na kontaktu s trvalou vegetací břehů se vyskytuje pás vzrostlých vrb s převahou Salix eleagnos, případně Salix fragilis.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
vrba sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
vrba sivá E2 2 - medzi 1% a 50%
vrba sivá E3 2 - medzi 1% a 50%
vrba purpurová E2 2 - medzi 1% a 50%
žerucha polná E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec biely E1 2 - medzi 1% a 50%
horcicník cheirantovitý E1 1 - menej ako 1%
mydlica lekárska E1 1 - menej ako 1%
Phalaris arundinacea (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
psincek obrovský E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 1 - menej ako 1%
skorocel kopijovitý E1 1 - menej ako 1%
palina obycajná E1 1 - menej ako 1%
vratic obycajný E1 1 - menej ako 1%
silenka obycajná E1 1 - menej ako 1%
paštrnák siaty E1 1 - menej ako 1%
ostružina ožinová E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica mociarna E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy