Vytlačiť

Vápnomilné bukové lesy

Vápnomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9150_070

Dátum monitoringu

2.7.2015

Meno mapovateľa

Garčár Marek


Výmera TML

83 157,13 m2

JPRL

370_0

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 20,00
Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

10,00


E1

50,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

540 , 620

Sklon (%)

70,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

10,00

Rôznoveké (> 20 r.)

40,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

80,00

100,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Podiel rovnoveké %

50,00

50,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

100,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

1 000,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

35,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

30,00

Dvojetážový

50,00

Viacetážový

20,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

95,00

1 - Mierne zhoršený

5,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 50,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 5,00 V-/B-
H05.01 - odpadky a pevný odpad Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
dub zimný E2 1,00
javor horský E1 5,00
Vicia sp. 1-10 menej ako 1%
jarabina brekynová E2 1,00
lipa malolistá E1 1,00
prilbovka červená 1-10 menej ako 1%
jarabina mukynová E2 1,00
jasen štíhly E1 5,00
medúnka medovkolistá 1-10 menej ako 1%
dub zimný E3 1,00
buk lesný E1 10,00
lipkavec Schultesov 0 menej ako 1%
jarabina mukynová E3 1,00
Rosa sp. E1 2,00
jastrabník lesný 1-10 medzi 1% a 25%
cerešna vtácia E3 2,00
cerešna vtácia E1 2,00
jahoda obycajná 1-10 medzi 1% a 25%
hrab obycajný E3 5,00
hloh obycajný E1 1,00
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy