Vytlačiť

rosnička zelená

rosnička zelená


Kód TML

TML_HylaArbo_002 (56 906,76 m2)

Meno mapovatela

Májsky Jozef

Dátum monitoringu

24.9.2013


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Popis

Vo2 (3150), Ls1.1 (91E0*)

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 10,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A08 - hnojenie Vysoká 80,00 V-
J02.05 - zmeny vo vodných tokoch, všeobecne Stredná 30,00 V+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
1 5,00 x 100,00 nie

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
rosnička zelená 1 ks ADD - dospelý jedinec
Rybárik riečny 1 ks A0 - predpokladané hniezdenie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy