Foto biotopu
Snímka zobrazujúca dominujúcu nízku formu dominujúcej borievky obyčajnej v nadmorskej výške 1500 m. n. m.

Dátum vytvorenia

24.11.2015

Copyright

Škorňa Ján