Vytlačiť

katran tatársky

katran tatársky

Crambe tataria

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

400 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

3

Priemerná plocha TML

16 617 m2

Počet mapovateľov

2

Počet vykonaných návštev na TML

19

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Salvia aethiopsis (4),Amygdalus nana (3),Calamagrostis epigejos (3),Robinia pseudoacacia (3),Ailanthus altissima (2),Stenactis annua (2),Linum hirsutum (1),Linum austriacum (1),Falcaria vulgaris (1),Cardaria draba (1)


Morfológia

Trváca, 60 – 90 (120) cm vysoká, šteti-nato chlpatá, zriedka holá bylina. byľ od bázy bohato rozkonárená, v čase kvitnutia s charakteristickým viac či menej guľovitým tvarom. Dolné listy veľké, dlho stopkaté a nepravidelne dvojito až trojito perovito dielne až strihané; horné listy sa postupne zmenšujú a sú menej delené, najvyššie sú sediace a celistvo-okrajové. Kvety v bohatých zložených strapcovitých súkvetiach. Korunné lupienky biele, široko elipsovité, so zúženým nechtíkom, 4 – 5,5 mm dlhé. Plod 2-dielna pašešuľa, s dolným dielom sterilným, valcovitým a horným dielom fertilným, guľovitým, s 1 semenom.Kvitnutie: apríl – jún.

Ekológia

Suché trávnaté (stepné) stráne v nižších pahorkatinách (140 – 240 m n. m.) na sprašiach s hlbokými pôdami. často rastie na medziach medzi vinicami a sadmi alebo v opustených viniciach a sadoch, aj na úhoroch. Konkurenčne pomerne slabá rastlina, dáva prednosť miestam s nezapojenou vegetáciou.

Celkové rozšírenie

Eurázijský druh. Naším územím prebieha severná hranica jeho areálu.

Rozšírenie na Slovensku

Tri populácie v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny (2 na Belianskych kopcoch a 1 v PR Sovie vinohrady) s početnosťou cca od 50 do 400 jedincov. V minulosti existovali populácie aj pri obciach Malé Kosihy a Bielovce. Pochybný údaj o výskyte je z Plášťoviec. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich počet na Slovensku sa mierne zmenšuje. Vzhľadom na početnosť populácií však katranu nehrozí na našom území bezprostredný zánik.Druh sa vyskytuje na 2 ÚEV, na ktorých sa nachádza 66,7 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie biotopov expanzívnymi bylinami a drevinami, úpravy svahov (terasovanie a pod.).

Zaujímavosti

 Korene, byle a listy katranu tatárskeho sa v minulosti používali ako zelenina. V 60. rokoch minulého storočia bol u nás, podobne ako v iných krajinách sveta, krátko skúšobne pestovaný africký druh katran etiópsky (Crambe abyssinica) ako olejnina a kŕmna rastlina.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
36.8% 52.6% 10.6%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

PAN:
47.4% 52.6%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
36.8% 52.6% 10.6%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

PAN:
84.2% 15.8%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

PAN:
Dobrá
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A03 - kosenie 60,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 30,0 %
A04 - pasenie 10,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 63,3 %
I01 - druhové invázie 13,3 %
I02 - problémové pôvodné druhy 13,3 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV