Vytlačiť

prilbica tuhá moravská

prilbica tuhá moravská

Aconitum firmum subsp. moravicum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

endemit

KZ

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

11

Priemerná plocha TML

52 465 m2

Počet mapovateľov

4

Počet vykonaných návštev na TML

16

Priemerný počet druhov v zázname

5


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Caltha palustris (4),Aconitum firmum subsp. firmum (4),Picea abies (4),Vaccinium myrtillus (4),Cardamine amara subsp. opicii (3),Hypericum maculatum (3),Carex flava (2),Deschampsia cespitosa (2),Gentiana asclepiadea (2),Rumex arifolius (syn.) (2)


Morfológia

Trváca, 30 – 150 cm vysoká bylina. Byľové listy 5- až 7-dielne, so širokými úkrojkami. Súkvetie strapcovité. Kvety tvorené modrofialovými kališnými lístkami pripomínajúcimi korunné lupienky. Horný kališný lístok prilbicovitý. Dva korunné lupienky premenené na ostrohovité nektáriá, ostatné redukované na šupiny alebo chýbajú. Vreteno súkvetia, kvetné stopky, kališné lístky, nektáriá a spravidla aj nitky tyčiniek chlpaté. Kvitnutie: júl – august.

Ekológia

Prameniská a vlhké svetliny v zmiešaných a smrekových lesoch v horskom až subalpínskom stupni.

Celkové rozšírenie

Západokarpatský endemit, vyskytujúci sa na Morave, v Poľsku a na Slovensku.

Rozšírenie na Slovensku

Približne 20 lokalít v Javorníkoch, Strážovských vrchoch, Malej Fatre, Západných Beskydách, Chočských vrchoch, Západných Tatrách, Nízkych Tatrách a v Slovenskom raji. Rozšírenie taxónu (druhu) nie je presne známe, lebo v minulosti nebol rozlišovaný od podobného poddruhu A. f. subsp. firmum. Na jednotlivých lokalitách druhu sa vyskytujú desiatky až stovky jedincov. Poddruh sa vyskytuje na 4 ÚEV, na ktorých sa nachádza 81,8 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie stanovíšť expanzívnymi druhmi bylín a drevín, zber rastlín.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
25.0% 62.5% 12.5%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
50.0% 37.5% 12.5%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
37.5% 62.5%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
31.3% 62.5% 6.2%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
A04 - pasenie 66,7 %
K02 - biologické procesy 33,3 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 42,9 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 14,3 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 14,3 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 7,1 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 7,1 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 7,1 %
L05 - zosuvy pôdy 7,1 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV