Vytlačiť

diskovka dierkovaná

diskovka dierkovaná

Menegazzia terebrata


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

20 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N