Vytlačiť

ampulka gulovitá

ampulka gulovitá

Splachnum sphaericum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

40 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N