Vytlačiť

zlatolist mociarny

zlatolist mociarny

Campylium elodes

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

40 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N