Vytlačiť

Bryum muehlenbeckii

Bryum muehlenbeckii

Bryum muehlenbeckii


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

30 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N