Vytlačiť

Pseudoleskea patens

Pseudoleskea patens

Pseudoleskea patens


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

40 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N