Vytlačiť

rakyt pestrý

rakyt pestrý

Hypnum callichroum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

30 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N