Vytlačiť

parumancek nevonavý

parumancek nevonavý

Tripleurospermum perforatum

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

alochtónny

N

Invázny

N

Kultivovaný

N