Vytlačiť

jarabina vtácia

jarabina vtácia

Sorbus aucuparia

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N