Vytlačiť

zlatobyl kanadská

zlatobyl kanadská

Solidago canadensis

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

alochtónny

I

Invázny

Y

Kultivovaný

N