Vytlačiť

soldanelka karpatská

soldanelka karpatská

Soldanella carpatica

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

100 EUR

endemit

KZ

Invázny

N

Kultivovaný

N


Galéria