Vytlačiť

poniklec prostredný

poniklec prostredný

Pulsatilla subslavica

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

400 EUR

endemit

KZ

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

38

Priemerná plocha TML

52 066 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

80

Priemerný počet druhov v zázname

1


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Acer campestre (2),Galium glaucum (2),Fragaria viridis (2),Festuca rupicola (2),Erophila verna (2),Colchicum autumnale (2),Carex tomentosa (2),Carex caryophyllea (2),Brachypodium pinnatum (2),Betonica officinalis (2)


Morfológia

Druh celkovým vzhľadom pripomí­na Pulsatilla grandis, resp. P. slavica, odlišuje sa však najmä počtom listových jariem a šírkou listových úkrojkov dospelých listov. Ich čepeľ je zložená z 2 - 3 jariem lístkov a listové úkrojky sú 7 - 12 mm široké. Kvitnutie: marec - máj.

Ekológia

Suché trávnaté miesta na vápencovom a dolomitovom podklade od pahorkatín do podhor­ského stupňa.

Celkové rozšírenie

Západokarpatský endemit, ktorý vznikol až v poľadovej dobe. Rastie len na území Slovenska.

Rozšírenie na Slovensku

Hojne v Strážovských vrchoch, južnej časti Veľkej Fatry a na Muránskej pla­nine. Zriedkavejšie v Malých Karpatoch, Považskom Inovci (Tematínske vrchy), Javorníkoch (okolie vodnej nádrže Nosice), Lúčanskej Malej Fatre, v okolí Banskej Bystrice, Slovenskom raji, Slovenskom rudohorí (oko­lie Jelšavy, Rožňavy a Gelnice), strednom Pohornádí, Spišských vrchoch a v Slovenskom krase. Početnosť populácií sa pohybuje od niekoľkých jedincov až do stoviek jedincov.

Druh sa vyskytuje na 22 ÚEV, na ktorých sa nachá­dza 63,6 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Zarastanie alebo zalesňovanie stanovíšť druhu drevinami (najmä borovicou lesnou a čiernou) a expanzívnymi bylinami, zber rastlín (obľúbená skalnička), ťažba substrátu,hnojenie, umiestňovanie skládok odpadu.   

Zaujímavosti

Na miestach spoločného výskytu P. subslavica s ostatnými druhmi agregátu prebieha introgresívna hybridizácia: v južnej časti areálu s P. grandis, v severnej časti s P. slavica. Vplyvom uvedeného spätného kríženia vznikajú prechodné, ťažko identifikovateľné jedince až celé populácie. (Pozri aj odsek Zaujímavosti pri P. grandis.)

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
56.3% 33.8% 9.9%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
62.5% 33.8% 3.7%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
61.3% 38.8%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
58.8% 33.8% 7.4%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 44,0 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 24,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 10,0 %
A03 - kosenie 6,0 %
B01 - Výsadba na nelesnej ploche 6,0 %
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne 4,0 %
G05 - iné ľudské vplyvy 4,0 %
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) 2,0 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV