Vytlačiť

cyfélia zelená

cyfélia zelená

Cyphelium tigillare


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

20 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N