Vytlačiť

hmyzovník muchovitý

hmyzovník muchovitý

Ophrys insectifera

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

400 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N