Vytlačiť

bieloprst belavý

bieloprst belavý

Pseudorchis albida

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N