Vytlačiť

črievičník papučkový

črievičník papučkový

Cypripedium calceolus

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh európskeho významu

Spoločenská hodnota

500 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Počet lokalít

50

Priemerná plocha TML

13 737 m2

Počet mapovateľov

25

Počet vykonaných návštev na TML

114

Priemerný počet druhov v zázname

2


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Cephalanthera damasonium (12),Neottia nidus-avis (6),Acer pseudoplatanus (5),Fragaria vesca (5),Melittis melissophyllum (5),Salvia glutinosa (5),Asarum europaeum (4),Picea abies (4),Anemone sylvestris (3),Carex alba (3)


Morfológia

Trváca, 20 – 60 cm vysoká bylina. často vytvára bohaté trsy rozkonárením podzemku. Listy 3 – 5, široko vajcovité až podlhovasto kopijovité. Kvety po 1 – 2 (4), okvetné lístky 4 (pôvodne v počte 5, dolné dva však vzájomne zrastené), ca 4 cm dlhé, červenohnedé; pysk papučkovito vydutý, 3 – 4 cm dlhý, žltý, bez ostrohy. Kvitnutie: máj – júl.

Ekológia

Listnaté (hlavne bukové) a zmiešané, zriedka ihličnaté (aj sekundárne) lesy a ich okraje, kroviny. Najmä na vápnitom podklade, od pahorkatín do horského stupňa.

Celkové rozšírenie

Eurázijský druh.

Rozšírenie na Slovensku

Na viac ako 100 lokalitách od Bielych Karpát až po okolie Humenného. V obvode flóry centrálnych Karpát sa vyskytuje roztrúsene a často tu vytvára početné populácie vo veľkosti niekoľkých desiatok až stoviek kusov. Vo zvyšných oblastiach sa vyskytuje len ojedinele. Veľkosť populácií druhu, ako aj ich početnosť na Slovensku sú viac-menej stabilizované.Druh sa vyskytuje na 26 ÚEV, na ktorých sa nachádza ca 58 % jeho lokalít na Slovensku.

Faktory ohrozenia

Necitlivé hospodárske zásahy do lesných porastov (holoruby, poškodzovanie pôdneho krytu a pod.), zber rastlín.

Galéria

Stav ochrany druhu na ÚEV

Stav ochrany druhu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
40.0% 31.1% 28.9%
PAN:
100.0%

Celkový stav ochrany druhu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne (%)

ALP:
60.0% 30.0% 10.0%
PAN:
100.0%

Celkové výhliadky biotopu druhu do budúcnosti na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
52.2% 38.9% 8.9%
PAN:
100.0%

Celková kvalita biotopu druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne (%)

ALP:
48.9% 24.4% 26.7%
PAN:
100.0%

Celková kvalita populácie druhu na lokalite na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 
PAN:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 33,3 %
B02 - Obnova lesa a manažment 22,2 %
K02 - biologické procesy 22,2 %
A04 - pasenie 11,1 %
L10 - iné prírodné katastrofy 11,1 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
K02 - biologické procesy 49,5 %
B02 - Obnova lesa a manažment 8,6 %
A03 - kosenie 6,5 %
D01 - dopravné siete 6,5 %
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 6,5 %
F05 - ilegálny zber / odchyt morskej fauny 5,4 %
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad 4,3 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 3,2 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,2 %
A04 - pasenie 2,2 %

Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,0 %
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie 50,0 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 100 %

Stav ochrany druhu

Stav ochrany druhu za ÚEV