Vytlačiť

prilbovka červená

prilbovka červená

Cephalanthera rubra

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

200 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N


Galéria