Vytlačiť

ostrica Hostova

ostrica Hostova

Carex hostiana

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

300 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N