Vytlačiť

glejovka americká

glejovka americká

Asclepias syriaca

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

alochtónny

I

Invázny

N

Kultivovaný

N