Vytlačiť

javor mliecny

javor mliecny

Acer platanoides

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N