Vytlačiť

podslnecník Theofrastov

podslnecník Theofrastov

Abutilon theophrasti

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

alochtónny

N

Invázny

Y

Kultivovaný

N