Vytlačiť

fúzatec vlnitý

fúzatec vlnitý

Bryoria lanestris


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

20 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N