Vytlačiť

drevnatec kyjakovitý

drevnatec kyjakovitý

Xylaria polymorpha

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N