Vytlačiť

drevnatec štíhly

drevnatec štíhly

Xylaria longipes

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N