Vytlačiť

bradatec bukový

bradatec bukový

Usnea faginea

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Biotop/druh národného významu

Spoločenská hodnota

30 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N