Vytlačiť

krídlatka česká

krídlatka česká

Fallopia x bohemica

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

alochtónny

I

Invázny

Y

Kultivovaný

N