Vytlačiť

Mnium cuspidatum (syn.)

Mnium cuspidatum (syn.)

Mnium cuspidatum (syn.)

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N