Vytlačiť

Jungermannia bantriensis (syn.)

Jungermannia bantriensis (syn.)

Jungermannia bantriensis (syn.)


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N