Vytlačiť

Tozzia alpina subsp. carpathica (syn.)

Tozzia alpina subsp. carpathica (syn.)

Tozzia alpina subsp. carpathica (syn.)


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N