Vytlačiť

Acetosella vulgaris subsp. tenuifolia (syn.)

Acetosella vulgaris subsp. tenuifolia (syn.)

Acetosella vulgaris subsp. tenuifolia (syn.)

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N