Vytlačiť

Cochlearia officinalis subsp. tatrae (syn.)

Cochlearia officinalis subsp. tatrae (syn.)

Cochlearia officinalis subsp. tatrae (syn.)


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N