Vytlačiť

Campanula pseudolanceolata (syn.)

Campanula pseudolanceolata (syn.)

Campanula pseudolanceolata (syn.)


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N