Vytlačiť

Ostericum pratense (syn.)

Ostericum pratense (syn.)

Ostericum pratense (syn.)


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N