Vytlačiť

Acer campestre var. hebecarpum (syn.)

Acer campestre var. hebecarpum (syn.)

Acer campestre var. hebecarpum (syn.)


Chránenosť

Nechránené

Spoločenská hodnota

0 EUR

Invázny

N

Kultivovaný

N