Vytlačiť

Sekundárne sutinové a skalné biotopy

Sekundárne sutinové a skalné biotopy


Kód biotopu

Sk7

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu