Vytlačiť

Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni


Kód biotopu

Sk3

Kód Natura 2000

8110

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

31

Priemerná plocha TML

89 159 m2

Počet mapovateľov

5

Počet vykonaných návštev na TML

83

Priemerný počet druhov v zázname

32


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Juncus trifidus (65),Huperzia selago (62),Festuca supina (62),Oreochloa disticha (59),Avenella flexuosa (55),Campanula alpina (52),Doronicum stiriacum (49),Luzula alpinopilosa (48),Gentiana punctata (45),Pinus mugo (45)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Manažment biotopu na bioregióne (%)

ALP:
93.59% 6.41%
PAN:

Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
84.3% 15.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
88.0% 12.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
86.7% 13.3%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Dobrá
 

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity 37,5 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 37,5 %
G05 - iné ľudské vplyvy 8,3 %
L04 - lavína 8,3 %
C01 - baníctvo a lomy 4,2 %
K02 - biologické procesy 4,2 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV