Vytlačiť

Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách

Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách


Kód biotopu

Pr2

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu