Vytlačiť

Prameniská horského a subalpínskeho stupna na nevápencových horninách

Prameniská horského a subalpínskeho stupna na nevápencových horninách


Kód biotopu

Pr1

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu