Vytlačiť

Jedlové a jedlovo-smrekové lesy

Jedlové a jedlovo-smrekové lesy


Kód biotopu

Ls8

Kód Natura 2000

x

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu