Vytlačiť

Rašeliniskové smrekové lesy

Rašeliniskové smrekové lesy


Kód biotopu

Ls7.3

Kód Natura 2000

91D0

Územia na mape

Záznamy výskytu a monitoringu


Počet lokalít

71

Priemerná plocha TML

88 752 m2

Počet mapovateľov

12

Počet vykonaných návštev na TML

161

Priemerný počet druhov v zázname

50


Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy

Picea abies (464),Alnus incana (269),Sorbus aucuparia (268),Salix caprea (229),Abies alba (162),Vaccinium myrtillus (158),Betula pubescens (147),Pinus sylvestris (139),Equisetum sylvaticum (137),Calamagrostis villosa (128)


Stav ochrany biotopu na ÚEV

Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR


Stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
52.4% 18.9% 28.7%

Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Výhliadky biotopu na bioregióne (%)

ALP:
52.4% 40.6% 7.0%

Celkové výhliadky biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Kvalita biotopu na bioregióne (%)

ALP:
58.0% 13.3% 28.7%

Celková kvalita biotopu na bioregióne

ALP:
Nevyhovujúca
 

Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 75,0 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 8,3 %
L07 - búrky 8,3 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 5,6 %
L10 - iné prírodné katastrofy 2,8 %

Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne

Kategória vplyvu Vplyv
B02 - Obnova lesa a manažment 50,0 %
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach 17,0 %
L07 - búrky 17,0 %
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) 3,4 %
D01 - dopravné siete 2,3 %
G05 - iné ľudské vplyvy 2,3 %
H06 - prírastok energie 2,3 %
L10 - iné prírodné katastrofy 2,3 %
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa 1,1 %
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy 1,1 %

Stav ochrany biotopu

Stav ochrany biotopu za ÚEV